คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรอบการประเมิน 1/2566  

สามารถดำเนินการได้ โดยการคลิกปุ่ม(มุมบนขวา)  "คลิกเพื่อดำเนินการข้อตกลงครั้งที่ 1/66"


สามารถจัดทำใบประเมินได้ภายใน *** วันที่ 21 มิถุนายน 2565
 ***  
หากไม่ได้คลิกสร้างใบประเมินและบันทึก จะไม่สามารถจัดทำใบประเมินได้ แจ้ง/สอบถามได้ที่ Admin ของส่วนงาน

**************************************************************************

กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลที่กรอกในข้อตกลงภาระงาน TOR ให้ครบถ้วน/ถูกต้อง ก่อนส่งผู้บังคับบัญชา 

เมื่อคลิกส่งใบประเมิน แล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หากต้องการแก้ไข ติดต่อ Admin ของส่วนงาน เท่านั้น

**************************************************************************

คลิก >> วิธีให้ประธานย้อนสถานะเพื่อให้กรรมการแก้ไขคะแนน

สำหรับขั้นตอนการใช้งานโดยละเอียด ติดตามได้ที่เมนู คู่มือการใช้งาน

และท่านสามารถเรียกดู แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรประเภทวิชาการ (Guide line) ได้ >> ที่นี่ 
สอบถามเกี่ยวกับระบบประเมินสมรรถนะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.2059
หรือ Customer Support โทร.074-282076 EMail: support@cc.psu.ac.th
CopyRight © 2020. Office of Digital Innovation and Intelligent Systems,Prince of Songkla University. All rights reserved
Template: Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io Version 3.0.4.