คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรอบการประเมิน 2/2566 (สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ)  

" สำหรับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและเงินรายได้ " 
สถานะใบประเมินเป็น 05 รายงานผล และให้รายงานผลการปฏิบัติงานครึ่งรอบการประเมิน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลในระบบ

**************************************************************************

คลิก >>
วิธีให้ประธานย้อนสถานะเพื่อให้กรรมการแก้ไขคะแนน

สำหรับขั้นตอนการใช้งานโดยละเอียด ติดตามได้ที่เมนู คู่มือการใช้งาน

และท่านสามารถเรียกดู แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรประเภทวิชาการ (Guide line) ได้ >> ที่นี่ 
สอบถามเกี่ยวกับระบบประเมินสมรรถนะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.2059
หรือ Customer Support โทร.074-282076 EMail: support@cc.psu.ac.th
CopyRight © 2020. Office of Digital Innovation and Intelligent Systems,Prince of Songkla University. All rights reserved
Template: Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io Version 3.0.4.